יום שלישי, 29 בינואר 2013

ט"ו בשבט והבחירות לקונגרס הציוני


הבחירות לכנסת ה-19 של מדינת ישראל זה עתה הסתיימו, והשנה התרחשו הבחירות בסמיכות מעניינת לט"ו בשבט שאותו חגגנו בשבת האחרונה, ומה הקשר ביניהם?
ט"ו בשבט, בנוסף להיותו ראש השנה לאילן וחג הנטיעות, הוכרז גם כיום ההולדת של כנסת ישראל. הכנסת הראשונה התכנסה בט"ו בשבט תש"ט - 14 בפברואר 1949, ומאז נקבע ט"ו בשבט כיום הולדתה של הכנסת!
ובחזרה בזמן: הרבה לפני קום המדינה התקיימו בחירות לקונגרס בית הנבחרים של ההסתדרות הציונית. מעין "בית מחוקקים" בו משתתפים נציגים נבחרים מהקהילות היהודיות הציוניות במדינות העולם.
צירי הקונגרס נבחרו מקהילות יהודיות בכל העולם ומהיישוב היהודי בארץ ישראל. ההצבעה הייתה נערכת על פי מפתח של מפלגות וארגונים שונים.
הרשאים לבחור ולהיבחר היו חברי ההסתדרות הציונית. החברות בהסתדרות הציונית הייתה פתוחה בפני כל יהודי בן 18 ומעלה שהסכים עם מטרותיה ורכש את "השקל הציוני" – מס החברות השנתי.  מי שרכש את השקל, קנה את הזכות לבחור וגם להיבחר לקונגרס הציוני. לפי מספר השקלים שנמכרו בכל מדינה נקבע מספר הצירים שהייתה זכאית לשגר לקונגרס. המתפקדים ברחבי העולם בחרו מדי שנתיים בכמה מאות צירים לקונגרס. שיטת הבחירות לקונגרס הייתה אזורית-יחסית, כשכל מדינה הייתה אזור בחירה. לפי החוקה הציונית נקבע, כי הבחירות תהיינה ישירות וחשאיות.

ביומנו של מיכאל אשבל, אחד מאסירי האצ"ל בכלא המרכזי בירושלים, מצאנו תיאור של יום בחירות לקונגרס הציוני הכ"ב שנערכו בתוך כותלי בית הכלא.
הקונגרס הכ"ב שהתכנס בבזל בשנת 1946 היה ראשון הקונגרסים לאחר מלחמת העולם השנייה, ועמד בסימן השואה.  העצב היה גדול, משתתפים רבים בקונגרס המתארים את העדרם של החברים מפולין ומזרח אירופה שאותם פגשו בקונגרס הקודם , שנקטע עם פרוץ המלחמה ורובם הגדול נרצחו בשואה.
אל קונגרס זה חזרה התנועה הרוויזיוניסטית לאחר שפרשה מההסתדרות הציונית באפריל 1935 והקימה את ההסתדרות הציונית החדשה ב- 25  באפריל 1935.

מיכאל אשבל

התיאור כפי שמופיע ביומנו:

28.10.46
היום נערכות בחירות לקונגרס הכ"ב. מתנצחות 15 רשימות, מפריחים סיסמאות, מגדפים ומשחירים פני מתנגדים, כרגיל בבחירות. והכל כדי להיות מיוצגים בקונגרס הציוני, להחליט החלטות ולחזור באפס מעשה הביתה. האם אפשר לקוות שהקונגרס הציוני יחליט על הקמת ממשלה עברית  במחתרת? בוודאי שלא. לא למעשים נוצרו יהודים אלה. רק דברי פטפוט ישמעו מעל במת כינוס זה ותו  לא.
גם בבית הסוהר עומדות להתקיים בחירות. אנו מחכים לבוא הקלפי אלינו...
הבחירות לא התקיימו מסיבה בלתי ידועה לנו. הקלפי לא הגיעה אלינו.

29.10.46
בשעה 15:00 הופיע הרב י.גולדמן עם הקלפי...הבחירות היו "דמוקרטיות": כל אחד ניגש לשולחן, לקח איזה פתק שרצה ומסרו לרב, אלא שבמרחק כמה מטרים מהשולחן עמדנו כולנו ויכולנו לראות בעד מי כל אחד מצביע.
גם אצלנו התנהלה מערכת "הסברה" לפני הבחירות. כך "עמלו" אנשי ה"שמאל" בניסיון להשפיע על הגנבים שיצביעו לפי הוראותיהם. אנחנו לא עסקנו בתעמולה מתוך זה שאין לנו קשר עם כל תנועה פוליטית וכל אחד מאיתנו חופשי לבחור כרצונו."


[אשבל מיכאל, עלי בריקדות – יומן הכלא של מיכאל אשבל, יוסף נדבה (עורך), תל-אביב 1976, עמ' 110-111]


הקונגרס ממשיך להתקיים מאז היווסדו בבזל בשנת 1897 ועד היום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

:)